Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Късновавилонско заклинание срещу Ламашту от Урук. Наблюдения върху текст TCL 6, 49


Автори:
Кабалан Мукарзел

Страници: -

Резюме:


На демона Ламашту са посветени многобройни заклинания от древното Двуречие. Светът на тези текстове е многолик и свързан с традициите в този литературен род от различни епохи.1 Ламашту е описвана в изворите като носител на изначално зло.2 Под формата на различни заболявания, характеризиращи се с треска и внезапна смърт, тя напада своите жертви сред хората и добитъка, които са най-често новородени деца.3 За разлика от пове- чето демони Ламашту има своя генеалогия. Тя е била дъщеря на бога на небесата Ану, която той прогонил на земята, защото поискала да й разреши да се храни с човешки плът и кръв. След прогонването £ Ламашту се превърнала в страшен демон, който постоянно тревожел хората със своите злодеяния (Farber 1980–83, 439, 444–445, Black, Green 1992, 115–116, Wiggermann 2000, 224–236, Мукарзел 2013, 587–580). Пряко свързани с демона са различни заклинания и ритуални напътствия, датирани от края на III-то до края на I-то хил. пр. Хр. (Farber 1980–83, 439–441). Те се подразделят в три основни групи: първата се състои от Каноничната серия Ламашту и се датира в началото на I-то хил. пр. Хр., втората е представена от хетерогенни заклинания, наречени неканонични, чието съдържание се различава от това на поместените в Серията, а третата група се състои от многобройни амулети срещу демона с развита иконография.4 Заклинанието в текст TCL 6, 49 е част от втората изворова група, характеризираща се с голямо разнообразие по своите форма и съдържание.


Ключови думи:


Изтегляне


755 изтегляния от 15.3.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (23) / Europe  (2) / United States  (76) / Germany  (33) / NA (556) / Russian Federation  (7) / China  (2) / Sweden  (3) / Bulgaria  (42) / Turkey  (3) / Ukraine  (5)