Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Загадките на Джандиал


Автори:
Димитър Й. Димитров

Страници: -

Резюме:


Таксила в днешен северен Пакистан представлява цял ансам- бъл от древни градове в руини, които от XIX век насам са обект на интензивно проучване. Най-известните археологически обекти са Бир Маунд (VI – II век пр. Хр.) на мястото на древния индийски град Таксила, с който се съюзява и Александър Македонски във войната срещу цар Пор; Сиркап, построен от гръко-индийския цар Деметрий около 180 г. пр. Хр. и продължил да бъде столица и на следващите индо-скитски и индо-партски династии; и Сирсук, мястото на една от кушанските столици от I век сл. Хр. до края на V век, когато е разрушен от ефталитите. Таксила като градски център е променяла няколкократно положението си както по политически причини, така и в резултат на особеностите на влажния мусонен климат в района, който с течение на времето е унищожавал голяма част от предимно кирпичените постройки.


Ключови думи:


Изтегляне


483 изтегляния от 15.3.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (24) / United States  (33) / Germany  (32) / NA (362) / Russian Federation  (5) / China  (2) / Sweden  (3) / Bulgaria  (11) / Turkey  (3) / Ukraine  (5)