Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хусейн Мардан - живот и творчество


Автори:
Татяна Иванова

Страници: -

Резюме:


Арабската критика оценява Хусейн Мардан като явление, не само в иракската, но и в цялата арабска литература. Сравняван с Бодлер, наричан поетът-бедняк, писател, критик, революционер – това е Хусейн Мардан, който надсмивайки се над собствените си страдания се опитва да опознае себе си и да предизвика обществото чрез своите „голи и свободни поеми”.


Ключови думи:


Изтегляне


449 изтегляния от 15.3.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (23) / United States  (33) / Germany  (32) / NA (340) / Russian Federation  (5) / China  (2) / Sweden  (3) / Turkey  (3) / Ukraine  (5)