Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Медицински представи и практики в съчиненията на Ксенофонт


Автори:
Мирослав Издимирски

Страници: -

Резюме:


С този си текст бих искал да обърна внимание на един слабо проучен въпрос в Ксенофонтовите съчинения, а именно отношението на автора към медицинската теория и практика от неговото време. Споменавания на медицински практики могат да бъдат открити в почти всички негови произведения. Така например в „Анабазис” той посочва грижи за ранени войници. В „Киропедия”, Кир (Млади) има мнение за военната медицина и здравето на своите войници. В сокра- тическите му съчинения пък откриваме медицински алюзии, които са привлечени като подкрепа и аналогия за обсъждана конкретна тема в различни негови текстове. Възможно е дори да се аргументира тезата, че Ксенофонт е познавал текстове от Хипократовия корпус. Отдавна в литературата се обръща внимание на присъствието на медицински практики, познания и истории на лекари в съчинението на един от предшествениците на Ксенофонт – Херодот (Althoff 1993, 1–16; Brandenburg 1976; Moeller 1903, n.v.). Дори за Тукидид някои автори твърдят, че е познавал също медицински текстове и е заим- ствал от тях методологически стратегии, за да конструира своята “История на Пелопонеската война” (Rechenauer 1991; Попов 1989, 51; Weidauer 1954).


Ключови думи:


Изтегляне


591 изтегляния от 14.3.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (405) / Bulgaria  (27) / China  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (2) / France  (2) / Germany  (32) / Netherlands  (1) / Portugal  (1) / Russian Federation  (13) / Sweden  (3) / Turkey  (3) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (24) / United States  (70)