Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Францисканците от Босна и османската политика към католиците в империята (XV–VII в.)


Автори:
Елмира Василева

Страници: -

Резюме:


Османската империя е етнически и конфесионално твърде раз- нообразна, като не малка част от нейните поданици са християни. Сред тях най-многобройни са изповядващите православието, а делът на католиците е сравнително малък. Въпреки това, те също имат своето значение за културната многоликост на империята. Целта на този доклад е да проследи развитието на османската политика към католическото население в империята през първите два века от ней- ното съществуване (ХV – ХVІІ в.), като се постави специален акцент върху статута и значението на Босненската францисканска провинция.


Ключови думи:


Изтегляне


515 изтегляния от 15.3.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (383) / Bulgaria  (15) / China  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / France  (2) / Germany  (32) / Netherlands  (1) / Portugal  (1) / Russian Federation  (7) / Sweden  (3) / Turkey  (3) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (23) / United States  (36) / Uzbekistan  (1)