Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Мъдростта на притчата и литературното образование в българското училище


Автори:
Вергиния Колева

Страници: -

Резюме:


В програмната подредба на учебното съдържание по лите- ратура присъстват почти всички жанрове – в обсега на литератур- ните родове. Озадачаващо е отсъствието на малките философски форми: пословици, афоризми, поучения, беседи, притчи. Притчата се разглежда периферно само при изучаването на Библията.


Ключови думи:


Изтегляне


683 изтегляния от 15.3.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (3) / Portugal  (1) / United Arab Emirates  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (24) / Europe  (2) / United States  (49) / Germany  (33) / NA (502) / Russian Federation  (4) / China  (2) / Sweden  (3) / Bulgaria  (48) / Turkey  (3) / Italy  (2) / Ukraine  (5)