Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

"Quidquid Latine Dictum Altum Videtur". Метъл поезия и латински


Автори:
Виолета Герджикова Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: -

Резюме:


Рок музиката, заедно с нагласите и реакциите на своите почи- татели, се позиционира като контракултура, като алтернатива на оби- чайния ред и като социално явление, предполагащо не само изграж- дане на групови идентичности, но и изразяване на бунт. Тази кон- тракултура апелира към мислите и емоциите на младите хора, бун- тарски настроени срещу света, изграден от традицията и поддържан от по-старите поколения. Обект на презрение и отхвърляне са техните ценности – религиозни и общестевени, стремежът им към материални блага, спокойствие, удобство в рамките на установените правила. Рок културата оценностява и противопоставя личната свобода на подчинението и конформизма, мира и единството на войните и социал- ните деления, духовното съществуване на материалния комфорт.


Ключови думи:


Изтегляне


572 изтегляния от 14.3.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (381) / Bulgaria  (26) / Canada  (2) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (1) / France  (5) / Germany  (33) / Portugal  (1) / Russian Federation  (7) / Sweden  (3) / Turkey  (3) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (24) / United States  (77)