Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Преводите на римската драма в България между каноничното и комичното


Автори:
Йоана Сиракова

Страници: -

Резюме:


Достигналите до нас драматургични текстове от античността – на древногръцките автори Есхил, Софокъл, Еврипид, Аристофан и Менандър, както и на римските Сенека, Плавт и Теренций, съставят корпуса на античната драма, който отдавна и по традиция е признат за каноничен. Въпреки това у нас представянето на римската драма изостава до голяма степен в сравнение с преводната продукция, зася- гаща древногръцката драма – трагедията, както и комедиите.


Ключови думи:


Изтегляне


889 изтегляния от 14.3.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / Greece  (2) / United Kingdom  (24) / Europe  (3) / United States  (79) / Germany  (32) / NA (604) / Iraq  (3) / Russian Federation  (11) / China  (3) / Sweden  (3) / Bulgaria  (112) / Turkey  (3) / Italy  (2) / Ukraine  (5)