Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2016 / Том 8 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 228 от 21.3.2018 г.)

Наблюдения по темата"Кой кой е в старогръцката лирика?"
Невена Панова
(изтегляния 253 от 21.3.2018 г.)

Общ поглед върху табличките с проклятия
Цветомира Колева
(изтегляния 282 от 21.3.2018 г.)

Домът в "De domo sua ad pontifices oratio" на Цицерон
Калина Босева
(изтегляния 217 от 21.3.2018 г.)

Двуезични надписи от провинция Долна Мизия
Пепа Лунгарова
(изтегляния 257 от 21.3.2018 г.)

Императорът-Слънце в града на Слънцето
Ваня Лозанова-Станчева
(изтегляния 231 от 21.3.2018 г.)

Онлайн речници на гръцките лингвистични термини
Ирина Стрикова Борис Вунчев
(изтегляния 213 от 21.3.2018 г.)

Бележките на преводача под линия - важни или не?
Величка Симонова-Гроздева
(изтегляния 707 от 22.3.2018 г.)

Гонения срещу религията в Китай през IX век
Искра Мандова
(изтегляния 177 от 22.3.2018 г.)

Umberto Eco’s ‘Background Books’ and The Problem of (Un)Conscious Misrepresentation of China
Павел Петков
(изтегляния 272 от 22.3.2018 г.)

Семантични гнезда с източен произход в българския език
Иван Т. Иванов
(изтегляния 509 от 22.3.2018 г.)

Хайку - един непознат за българските ученици жанр
Вергиния Колева
(изтегляния 278 от 22.3.2018 г.)

Бориза - един персийски "полис" в Тракия
Мирослав Издимирски
(изтегляния 245 от 22.3.2018 г.)

Култ и религия в Древна Фригия: проблеми на проучванията
Майя Василева
(изтегляния 212 от 22.3.2018 г.)

Nicopolis AD Istrum: градът на мъртвите
Павлина Владкова
(изтегляния 280 от 22.3.2018 г.)

Лупанарите в Древен Рим
Иванка Дончева
(изтегляния 325 от 22.3.2018 г.)

Езическите култови сгради в Първото българско царство
Гергана Герчева
(изтегляния 384 от 22.3.2018 г.)

Български културни обекти в учебно-изпитни текстове в български език като чужд
Виолета Тачева Силвена Ставрева-Доростолска Албена Добрева
(изтегляния 203 от 23.3.2018 г.)

Българската празничната култура в образи стимули за монологичното изказване на чуждестранните студенти
Виолета Тачева Силвена Ставрева-Доростолска Албена Добрева
(изтегляния 237 от 23.3.2018 г.)