Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2016 / Том 8 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 383 от 21.3.2018 г.)

Наблюдения по темата"Кой кой е в старогръцката лирика?"
Невена Панова

(изтегляния 460 от 21.3.2018 г.)

Общ поглед върху табличките с проклятия
Цветомира Колева

(изтегляния 455 от 21.3.2018 г.)

Домът в "De domo sua ad pontifices oratio" на Цицерон
Калина Босева

(изтегляния 396 от 21.3.2018 г.)

Двуезични надписи от провинция Долна Мизия
Пепа Лунгарова

(изтегляния 480 от 21.3.2018 г.)

Императорът-Слънце в града на Слънцето
Ваня Лозанова-Станчева

(изтегляния 396 от 21.3.2018 г.)

Онлайн речници на гръцките лингвистични термини
Борис Вунчев Ирина Стрикова

(изтегляния 387 от 21.3.2018 г.)

Бележките на преводача под линия - важни или не?
Величка Симонова-Гроздева

(изтегляния 1548 от 22.3.2018 г.)

Гонения срещу религията в Китай през IX век
Искра Мандова

(изтегляния 275 от 22.3.2018 г.)

Umberto Eco’s ‘Background Books’ and The Problem of (Un)Conscious Misrepresentation of China
Павел Петков

(изтегляния 420 от 22.3.2018 г.)

Семантични гнезда с източен произход в българския език
Иван Т. Иванов

(изтегляния 730 от 22.3.2018 г.)

Хайку - един непознат за българските ученици жанр
Вергиния Колева

(изтегляния 397 от 22.3.2018 г.)

Бориза - един персийски "полис" в Тракия
Мирослав Издимирски

(изтегляния 384 от 22.3.2018 г.)

Култ и религия в Древна Фригия: проблеми на проучванията
Майя Василева

(изтегляния 346 от 22.3.2018 г.)

Nicopolis AD Istrum: градът на мъртвите
Павлина Владкова

(изтегляния 424 от 22.3.2018 г.)

Лупанарите в Древен Рим
Иванка Дончева

(изтегляния 540 от 22.3.2018 г.)

Езическите култови сгради в Първото българско царство
Гергана Герчева

(изтегляния 589 от 22.3.2018 г.)

Български културни обекти в учебно-изпитни текстове в български език като чужд
Силвена Ставрева-Доростолска Албена Добрева Виолета Тачева

(изтегляния 381 от 23.3.2018 г.)

Българската празничната култура в образи стимули за монологичното изказване на чуждестранните студенти
Силвена Ставрева-Доростолска Албена Добрева Виолета Тачева

(изтегляния 438 от 23.3.2018 г.)