Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Комуникацията лекар-пациент - проблеми в настоящето с оглед към миналото и бъдещето


Автори:
Надежда Амуджиева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


456 изтегляния от 21.3.2018 г.