Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Δημήτρης Χατζής και βουλγαρικές μεταφράσεις


Автори:
Страници: -

Резюме:


Настоящият доклад представя всички преведени произведения на Димитрис Хадзис на български език и съдържанието им. За първи път Д. Хадзис (1913–1981) става известен в българската литература с произведението си „Повест за Мургана“, преведено от Стефан Гечев (1949 г.). След превода на Ст. Гечев следват и много други преводи, като последното произведение на Д. Хадзис на български език, е разказ в превод на Васил Станилов (1982 г.).


Ключови думи:


Изтегляне


355 изтегляния от 21.3.2018 г.