Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Το φαινόμενο του γλωσσικού δανεισμού και ο ρόλος του στην εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας


Автори:
Димитриос Румпос

Страници: -

Резюме:


В контекста на културната, политическата и икономическата глобализация въздействието на дадена култура върху друга се забелязва на първо място в езика. Гръцкият език, както всеки друг език, съществува и се развива, използвайки влиянието на други езици. Статията разглежда езиковите заемки и ролята им за развитието на гръцкия език. Предлага примери и анализира произхода на тези думи проник- нали в гръцкия език през неговото хилядолетно съществуване. Акцентира, че заемките не представляват заплаха за езика до момента, в който се използват правилно, балансирано и обосновано.


Ключови думи:


Изтегляне


14696 изтегляния от 21.3.2018 г.