Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фразеологизми с тъждествена и сходна номинация в новогръцкия и българския език


Автори:
Румен Рикевски

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


668 изтегляния от 21.3.2018 г.