Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фразеологизмите, националната култура и националната идентичност


Автори:
Стойна Пороманска

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


810 изтегляния от 21.3.2018 г.