Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Експериментът RUSTICUS: Една академична лекция в стихове върху "Дела и дни" на Хезиод


Автори:
Елия Маринова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


410 изтегляния от 21.3.2018 г.