Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Партиципиумите в контекста на класовете думи (с оглед към гръцкия език)


Автори:
Галина Брусева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


346 изтегляния от 21.3.2018 г.