Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Умалителни сложни думи с пурва съставна част mikro- в новогръцки език и техните съответствия в български език


Автори:
Димитрина Велкова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


310 изтегляния от 22.3.2018 г.