Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За "Култовата сцена" в нововавилонската глиптика през VII - V в. пр. Хр. Част I


Автори:
Кабалан Мукарзел

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


327 изтегляния от 22.3.2018 г.