Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Анализ на сцена върху цилиндричен печат MS 0689 от Новоасирийската епоха


Автори:
Зозан Тархан

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


305 изтегляния от 22.3.2018 г.