Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Особености на японския език, които трябвада се имат предвид при превод на япнски фразеологизми


Автори:
Катя Маринова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


404 изтегляния от 22.3.2018 г.