Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Площадката като гробно съоражение в Южна България през Късната желязна епоха (V–I в. пр. Хр.)


Автори:
Атанас Т. Атанасов

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


725 изтегляния от 22.3.2018 г.