Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Източните култове в Августа Траяна според нумизматичните данни


Автори:
Мариана Минкова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


790 изтегляния от 22.3.2018 г.