Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2016 / Том 8 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 550 от 21.3.2018 г.)

Общ поглед върху табличките с проклятия
Цветомира Колева
DOI: https://doi.org/10.54664/LPYQ5847
(изтегляния 629 от 21.3.2018 г.)

Домът в "De domo sua ad pontifices oratio" на Цицерон
Калина Босева
DOI: https://doi.org/10.54664/IXEV1752
(изтегляния 556 от 21.3.2018 г.)

Императорът-Слънце в града на Слънцето
Ваня Лозанова-Станчева
DOI: https://doi.org/10.54664/CMAW4906
(изтегляния 1115 от 21.3.2018 г.)

Онлайн речници на гръцките лингвистични термини
Борис Вунчев Ирина Стрикова
DOI: https://doi.org/10.54664/LOAO2308
(изтегляния 558 от 21.3.2018 г.)

Бележките на преводача под линия - важни или не?
Величка Симонова-Гроздева
DOI: https://doi.org/10.54664/AVMP8016
(изтегляния 2166 от 22.3.2018 г.)

Бориза - един персийски "полис" в Тракия
Мирослав Издимирски
DOI: https://doi.org/10.54664/SVVV3943
(изтегляния 589 от 22.3.2018 г.)

Nicopolis AD Istrum: градът на мъртвите
Павлина Владкова
DOI: https://doi.org/10.54664/ESXY5535
(изтегляния 636 от 22.3.2018 г.)

Лупанарите в Древен Рим
Иванка Дончева
DOI: https://doi.org/10.54664/WKCU7743
(изтегляния 797 от 22.3.2018 г.)

Български културни обекти в учебно-изпитни текстове в български език като чужд
Силвена Ставрева-Доростолска Албена Добрева Виолета Тачева
DOI: https://doi.org/10.54664/QINM4296
(изтегляния 565 от 23.3.2018 г.)

Българската празничната култура в образи стимули за монологичното изказване на чуждестранните студенти
Силвена Ставрева-Доростолска Албена Добрева Виолета Тачева
DOI: https://doi.org/10.54664/LNCA3341
(изтегляния 617 от 23.3.2018 г.)