Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Езическите култови сгради в Първото българско царство


Автори:
Гергана Герчева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


613 изтегляния от 22.3.2018 г.