Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

От древната езическа религиозност към култа към Свети Илия в Балканските земи


Автори:
Милен Иванов

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


347 изтегляния от 22.3.2018 г.