Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Политическа култура на населението в Йонийските острови в края на XVIII и началото на XIX в.


Автори:
Мариана Йовевска

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


411 изтегляния от 23.3.2018 г.