Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българската празничната култура в образи стимули за монологичното изказване на чуждестранните студенти


Автори:
Силвена Ставрева-Доростолска
Албена Добрева
Виолета Тачева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


458 изтегляния от 23.3.2018 г.