Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съпоставителен анализ на фразеологизми с неизменяемо местоимение и глагол в новогръцкия и българския език


Автори:
Румен Рикевски

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


661 изтегляния от 16.3.2018 г.