Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Семантичен модел богатство-бедност на концепта "хляб" в български, руски и гръцки език


Автори:
Емилия Авгинова-Николова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


979 изтегляния от 16.3.2018 г.