Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2017 / Том 9 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 1070 от 12.3.2018 г.)

Виното в Китай и в поезията на Ли Бай
Искра Мандова
DOI: https://doi.org/10.54664/HLGN8207
(изтегляния 964 от 16.3.2018 г.)

Knowledge and Power in a Chinese Post(Semi)Colonial Context
Павел Петков
DOI: https://doi.org/10.54664/JQOF7804
(изтегляния 762 от 16.3.2018 г.)

Проституцията в Древен Рим
Иванка Дончева
DOI: https://doi.org/10.54664/ACFE8248
(изтегляния 2482 от 19.3.2018 г.)