Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Наблюдения върху предаването на безеквивалентна лексика в художествения превод от български език на гръцки език и обратно


Автори:
Величка Симонова-Гроздева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1361 изтегляния от 16.3.2018 г.