Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За култовата сцена в Нововавилонската глиптика през VII–V в. пр. Хр. (част II)


Автори:
Кабалан Мукарзел

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


633 изтегляния от 16.3.2018 г.