Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фразеологичните единици, включващи в своя състав соматизма "глава" в българския и в японския език


Автори:
Катя Маринова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


762 изтегляния от 16.3.2018 г.