Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Интеркултурна компетентност в обучението по японски език в Япония


Автори:
Магдалена Василева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


823 изтегляния от 16.3.2018 г.