Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За характера на еротичните фрески в крайградските терми на Помпей


Автори:
Иванка Дончева

Страници: -

Резюме:



Ключови думи:


Изтегляне


1259 изтегляния от 19.3.2018 г.