Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Творческа рецепция на античната традиция в "DE CULTURA HORTORUM" на Валафрид Страбон


Автори:
Калина Босева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


671 изтегляния от 14.3.2018 г.