Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Политиката на император Михаил VIII Палеолог (1259–1282 г.) в Средиземноморието


Автори:
Момчил Младенов

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


993 изтегляния от 19.3.2018 г.