Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българското участие във францисканските мисии в Югоизточна Европа през XVII в.: Павел от Петокладенци


Автори:
Елмира Василева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


817 изтегляния от 19.3.2018 г.