Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Югоносталгия в индивидуалната и колективната памет (Vase Study - Битоля, Македония)


Автори:
Надя Тошмакова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


540 изтегляния от 19.3.2018 г.