Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Самоутешение ли е "Утешение към Плибий" от Сенека? Коментар върху жанровата принадлежност на текста


Автори:
Александра Димитрова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


925 изтегляния от 16.3.2018 г.