Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Латински фразеологизми с ономастичен компонент в лингво-културологичен аспект


Автори:
Пепа Лунгарова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1121 изтегляния от 16.3.2018 г.