Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Единствена родина е музиката: песните ребетика в гръцката музикална традиция


Автори:
Здравка Михайлова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


984 изтегляния от 16.3.2018 г.