Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Елинското училище в Търново и православният клир през първата половина на XIX век


Автори:
Владимир Владов

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


721 изтегляния от 16.3.2018 г.