Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Словообразувателни модели при калкиране на новогръцката лингвистична терминология


Автори:
Борис Вунчев
Ирина Стрикова

Страници: 127-142
DOI: https://doi.org/10.54664/SRVM3963

Резюме:


The aim of this paper is to summarize the basic processes of word formation of Modern Greek linguistic terminology in the calquing of English linguistics terms into Modern Greek. The paper analyses processes of word formation such as suffixation, prefixation and neoclassical compounding.


Ключови думи:


Изтегляне


1031 изтегляния от 16.3.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (13) / Portugal  (1) / Senegal  (2) / United Arab Emirates  (1) / Cote D'Ivoire  (5) / Greece  (3) / United Kingdom  (33) / Europe  (3) / United States  (147) / Germany  (50) / NA (676) / Russian Federation  (11) / China  (5) / India  (3) / Sweden  (11) / Bulgaria  (31) / Czech Republic  (2) / Moldova, Republic of  (1) / Turkey  (22) / Italy  (2) / Ukraine  (9)