Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фразеологичните единици, включващи в своя състав соматизма "глава" в българския и в японския език


Автори:
Катя Маринова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 268-276
DOI: https://doi.org/10.54664/SMHH4783

Резюме:


Depending on the degree of interlinguistic equivalence, the phraseological units with Bulgarian somatism head and Japanese somatism 頭 (atama, kashira; zu, tou) can be divided into: complete (absolute) phraseological equivalents, incomplete (partitive) phraseological equivalents, relative phraseological equivalents, phraseological analogs and formal phraseological equivalents. In view of the fact that the Bulgarian and Japanese languages belong to different language families, complete (absolute) phraseological equivalents can be found very rarely, but we can detect a lot of partitive and relative phraseological equivalents, as well as many formal phraseological equivalents. Since Bulgarian phraseological units with head exceed Japanese phraseological units in number, we detect more phraseological analogues in Bulgarian phraseological units.


Ключови думи:

phraseological units; somatisms; interlinguistic equivalence; phraseological equivalents

Изтегляне


985 изтегляния от 16.3.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (15) / Portugal  (1) / Senegal  (2) / Cote D'Ivoire  (4) / United Kingdom  (37) / Kazakhstan  (1) / Europe  (3) / United States  (132) / Germany  (52) / Vietnam  (2) / NA (612) / Macedonia  (2) / Russian Federation  (56) / China  (6) / India  (1) / Sweden  (10) / Bulgaria  (13) / Turkey  (25) / Italy  (1) / Ukraine  (10)