СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социално-икономически анализи, 2020 / Том 12 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 69 от 28.12.2020 г.)

Social Economy in Bulgarian Municipalities – Scope, Opportunities and Challenges
Maria Ilcheva
(изтегляния 60 от 28.12.2020 г.)

Global Economic Consequences And Possible Solutions To COVID-19
Marwan M. AbouRaya, Polina D. Petrova
(изтегляния 88 от 28.12.2020 г.)

Practices on Accountability and Transparency of State-Owned Enterprises
Spartak Keremidchiev, Miroslav Nedelchev
(изтегляния 73 от 28.12.2020 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 71 от 28.12.2020 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 73 от 28.12.2020 г.)