СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етични правила за работа на списание "Социално-икономически анализи"


Автори:
Страници: 276-279

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


46 изтегляния от 28.12.2020 г.