СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Заетост за хора с увреждания на първичния пазар на труда – предизвикателства и възможности


Автори:
Веселина Любомирова УНСС, София, България

Страници: 165-174

Резюме:

Employment of people with disabilities is a policy issue on the EU, national, and local levels. The main trend in this area is the employment of people with disabilities in the open labor market, which means – inclusive, integrated, and sustainable and inclusive employment. An empirical survey conducted in Bulgaria shows a different view of three parties – social workers, people with disabilities, and employees about the main challenges in front of national policy implementation in this direction.


Ключови думи:

social inclusion; employment; disability, regional sustainability

Изтегляне


77 изтегляния от 28.12.2020 г.