STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

 

проф. д-р Ценка ИВАНОВА (България) – главен редактор

проф. д-р Анастасия ПЕТРОВА (България)

проф. д-р Данута ОПАЦКА-ВОЛОСЕК (Полша)

проф. д-р Гордана ДРАГИН (Сърбия)

проф. д-р Людмила ИВАНОВА (България)

проф. д-р Хюсеин МЕВСИМ (Турция)

доц. д-р Владимир ДОНЕВ (България)

доц. дн Владимир ХЪНТОВ (България)

доц. д-р Даниела КОНСТАНТИНОВА (България)

доц. д-р Елена РАЦЕЕВА (Молдова)

доц. д-р Наталия НЯГОЛОВА (България)

доц. д-р Олга СОРОКА (Украйна)

доц. д-р Станка БОНОВА (България)

доц. д-р Христина ХРИСТОВА (България)

доц. д-р Ярмила ДАСКАЛОВА (България)

 

РЕДАКТОР ЗА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

доц. д-р Светлана АТАНАСОВА-ДИВИТАКОВА