STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

STUDIA PHILOLOGICA, 2017 / Том 36 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 309 от 26.7.2018 г.)

Предговор
(изтегляния 225 от 26.7.2018 г.)

Новите глаголи в българския език
Надежда Костова
(изтегляния 717 от 26.7.2018 г.)

Урбана диjалектологиjа у Србиjи (Говор Новог Сада)
Гордана Драгин
(изтегляния 271 от 26.7.2018 г.)

Фамилни имена от названия за лица според занятия
Людвиг Селимски
(изтегляния 290 от 26.7.2018 г.)

Корелативен граматичен минимум по съвременен турски и османски език
Ирина Саръиванова Милена Йорданова
(изтегляния 514 от 26.7.2018 г.)

Slavistický výskum ako súčast výskumov europskeho a kultúrneho horizontu
Peter Žeňuch
(изтегляния 251 от 26.7.2018 г.)

Slavic Pleophony, Morae and Tones in the Aspect of Population Genetics
Alexius Belov
(изтегляния 243 от 26.7.2018 г.)

Античност и филология
Пепа Лунгарова
(изтегляния 273 от 26.7.2018 г.)

Функции на финалните формули в коледните обредни песни
Светла Дживтерева
(изтегляния 212 от 26.7.2018 г.)

Модална ограничења фикционалних индивидуа у прози Слободана Џунића
Данијела Костадиновић
(изтегляния 185 от 26.7.2018 г.)

За необичайната епитафия на Алиа Потестас
Иванка Дончева
(изтегляния 235 от 26.7.2018 г.)

„Possible Communications” and the „Possible Addressee” in Lyrical Poetry
Dariusz Pawelec
(изтегляния 1125 от 26.7.2018 г.)

Nanomoments and Eons: The Question of Time in Contemporary Polish Poetry (A Reconnaissance)
Danuta Opacka-Walasek
(изтегляния 191 от 26.7.2018 г.)

За авторите
(изтегляния 326 от 26.7.2018 г.)