STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

STUDIA PHILOLOGICA, 2017 / Том 36 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 326 от 26.7.2018 г.)

Предговор
(изтегляния 237 от 26.7.2018 г.)

Новите глаголи в българския език
Надежда Костова
(изтегляния 772 от 26.7.2018 г.)

Урбана диjалектологиjа у Србиjи (Говор Новог Сада)
Гордана Драгин
(изтегляния 290 от 26.7.2018 г.)

Фамилни имена от названия за лица според занятия
Людвиг Селимски
(изтегляния 321 от 26.7.2018 г.)

Корелативен граматичен минимум по съвременен турски и османски език
Ирина Саръиванова Милена Йорданова
(изтегляния 544 от 26.7.2018 г.)

Slavistický výskum ako súčast výskumov europskeho a kultúrneho horizontu
Peter Žeňuch
(изтегляния 269 от 26.7.2018 г.)

Slavic Pleophony, Morae and Tones in the Aspect of Population Genetics
Alexius Belov
(изтегляния 259 от 26.7.2018 г.)

Античност и филология
Пепа Лунгарова
(изтегляния 289 от 26.7.2018 г.)

Функции на финалните формули в коледните обредни песни
Светла Дживтерева
(изтегляния 233 от 26.7.2018 г.)

Модална ограничења фикционалних индивидуа у прози Слободана Џунића
Данијела Костадиновић
(изтегляния 206 от 26.7.2018 г.)

За необичайната епитафия на Алиа Потестас
Иванка Дончева
(изтегляния 249 от 26.7.2018 г.)

„Possible Communications” and the „Possible Addressee” in Lyrical Poetry
Dariusz Pawelec
(изтегляния 1136 от 26.7.2018 г.)

Nanomoments and Eons: The Question of Time in Contemporary Polish Poetry (A Reconnaissance)
Danuta Opacka-Walasek
(изтегляния 210 от 26.7.2018 г.)

За авторите
(изтегляния 345 от 26.7.2018 г.)