STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

STUDIA PHILOLOGICA, 2017 / Том 36 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 570 от 26.7.2018 г.)

Предговор

(изтегляния 414 от 26.7.2018 г.)

Новите глаголи в българския език
Надежда Костова

(изтегляния 1362 от 26.7.2018 г.)

Урбана диjалектологиjа у Србиjи (Говор Новог Сада)
Гордана Драгин

(изтегляния 509 от 26.7.2018 г.)

Фамилни имена от названия за лица според занятия
Людвиг Селимски

(изтегляния 603 от 26.7.2018 г.)

Корелативен граматичен минимум по съвременен турски и османски език
Ирина Саръиванова Милена Йорданова

(изтегляния 908 от 26.7.2018 г.)

Slavistický výskum ako súčast výskumov europskeho a kultúrneho horizontu
Peter Žeňuch

(изтегляния 487 от 26.7.2018 г.)

Slavic Pleophony, Morae and Tones in the Aspect of Population Genetics
Alexius Belov

(изтегляния 467 от 26.7.2018 г.)

Античност и филология
Пепа Лунгарова

(изтегляния 540 от 26.7.2018 г.)

Функции на финалните формули в коледните обредни песни
Светла Дживтерева

(изтегляния 419 от 26.7.2018 г.)

Модална ограничења фикционалних индивидуа у прози Слободана Џунића
Данијела Костадиновић

(изтегляния 371 от 26.7.2018 г.)

За необичайната епитафия на Алиа Потестас
Иванка Дончева

(изтегляния 436 от 26.7.2018 г.)

„Possible Communications” and the „Possible Addressee” in Lyrical Poetry
Dariusz Pawelec

(изтегляния 1280 от 26.7.2018 г.)

Nanomoments and Eons: The Question of Time in Contemporary Polish Poetry (A Reconnaissance)
Danuta Opacka-Walasek

(изтегляния 364 от 26.7.2018 г.)

За авторите

(изтегляния 539 от 26.7.2018 г.)