STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Италианските заемки в областта на икономиката и финансите


Автори:
Таня Топалова

Страници: -

Резюме:

The article considers Italian loanwords in the field of economics and finance. Emphasis is laid on the prerequisites for introduction of said loanwords to the Bulgarian language, on other languages that act as an intermediary to the process, and on the high degree of adaptation of the borrowed terms.


Ключови думи:

заемки, италианизми, термини, финанси, икономика, търговия.

Изтегляне


327 изтегляния от 26.7.2018 г.